top of page
546.jpg

Życie w szóstej formie

Nasz cel jest prosty; wspierać naszych uczniów w osiągnięciu sukcesu z najlepszymi wynikami, wspierać ich szanse życiowe, a także zapewniać im szereg doświadczeń, dzięki którym wyrosną na dojrzałych młodych dorosłych, gotowych na prawdziwy świat.

Dlatego zdecydowanie dążymy przede wszystkim do ciężkiej pracy. Nasi uczniowie szóstej klasy otrzymują 10 godzin nauki tygodniowo, więcej niż jakakolwiek inna szósta klasa, i ufamy im (a czasem rzucamy im wyzwanie), że wykorzystają je efektywnie. Taka autonomia ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w szkole i poza nią.

W ramach tego prosimy wszystkich uczniów klasy 12, aby co tydzień przepracowali 1 godzinę na rzecz społeczności. Może to obejmować wspieranie lekcji w szkole lub pracę w społeczności lokalnej. Chcemy rozwijać umiejętności życiowe i wspierać ich w demaskowaniu niektórych negatywnych opinii, jakie panują wśród młodych ludzi w społeczeństwie.

Cenimy przywództwo. Wszyscy nasi uczniowie są wzorami do naśladowania w naszym pionowym systemie korepetycji. W ramach tej grupy każda grupa tutorów składa się z kilku uczniów od klas 7 do 13; 6. Edukatorzy odgrywają kluczową rolę we wspieraniu młodszych uczniów w zakresie mentoringu i doświadczenia, które mogą zapewnić. Co więcej, nasi uczniowie szóstej klasy zajmują kluczowe strategiczne stanowiska kierownicze w szkole jako dyrektorzy szkół i dyrektorzy domów.

Dobre samopoczucie jest kluczowym elementem naszej szóstej formy. W tym celu zapewniamy szereg doświadczeń, o które należy dbać: dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Należą do nich: nasz quiz dla 6. klasy, wydarzenia związane ze zbiórką funduszy na wyzwania lokalne, krajowe i międzynarodowe, największa lokalna kohorta księcia Edynburga, wydarzenia towarzyskie i oczywiście nasz bal maturalny 13.

Czujemy, że to właśnie ta zaokrąglona struktura ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu poprzez szereg doświadczeń, które zapewniamy przez życie w naszej szóstej formie.

493.jpg
Białe logo szkoły św. Wawrzyńca.png

Prospekt

Aby dowiedzieć się więcej o St Laurence 6th Form i uzyskać więcej informacji na każdy oferowany przez nas przedmiot, zapoznaj się z naszym prospektem emisyjnym i dokumentami dotyczącymi opcji kursów.

6. forma
Przyjęcia

Szkoła św. Wawrzyńca 6. to tętniąca życiem, dynamiczna i pełna aspiracji społeczność, w której uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę, dzięki którym mogą z ufnością stawić czoła przyszłości.

549.jpg
bottom of page