top of page

Zwiedzanie szkoły

Chcemy, aby każdy odwiedzający zobaczył nas z jak najlepszej strony, dlatego wolimy zapraszać ludzi, aby przyszli, gdy nasi uczniowie są na miejscu – oni naprawdę są najlepszymi ambasadorami szkoły. Obserwowanie dynamiki pomiędzy uczniami i nauczycielami, a także uczniami razem, dostarczy ci namacalnych dowodów troski, inspiracji i sukcesu.

Regularnie organizujemy poranki otwarte, prowadzimy także sesje Poznaj kadrę, podczas których rodzice mogą zadawać pytania bezpośrednio kluczowemu personelowi nauczycielskiemu. Każdy, kto ubiega się o przyjęcie do szkoły w danym roku, również będzie mile widziany.

Jeśli nie możesz wziąć udziału w żadnym z nich, znajdź linkTutaj na wirtualną wycieczkę.

bottom of page