top of page

Polityka prywatności

1. PRZEGLĄD NINIEJSZEJ POLITYKI

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które przekazujesz podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej i korzystania z niej, a także innych informacji, które zbieramy automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Niniejsza polityka wyjaśnia wszystkie działania dotyczące Twoich danych, w tym między innymi sposób, w jaki je zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i zabezpieczamy, a także przysługujące Ci prawa.

Musisz przeczytać, zrozumieć i wyrazić zgodę na sposób, w jaki przetwarzamy (gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, zabezpieczanie itp.) Twoich danych zawartych w niniejszej polityce. Musisz także przeczytać nasze Warunki i wydrukować kopię każdego z nich, aby móc z niego skorzystać w przyszłości. Korzystając ze strony internetowej i podając wymagane dane osobowe, wyrażasz zgodę na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane zgodnie z niniejszą polityką. Jeśli się z tym nie zgadzasz, nie powinieneś przesyłać informacji.

 

2. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY OD PAŃSTWA?

2.1 Zbieramy informacje od i o użytkownikach naszej witryny:

 • Bezpośrednio od Ciebie, gdy nam je przekażesz.

 • Automatycznie podczas korzystania z serwisu.

2.3 Informacje, które nam przekazujesz („dane osobowe”), gdy się z nami kontaktujesz:

 • Imię Nazwisko; I

 • Adres e-mail

 

3. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE INFORMACJE?

Wszelkie informacje gromadzone przez nas służą celowi związanemu z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny internetowej, w tym świadczeniem usług.

 • Świadczenie usług na rzecz Ciebie: Zbieramy informacje, aby wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące naszych usług, wykonywać zadania wymagane do sfinalizowania transakcji, zapewniać obsługę klienta lub zapewniać inne rodzaje zarządzania relacjami z klientami i ich realizację. Możemy również wykorzystywać Twoje dane w celu optymalizacji lub ulepszenia naszych Usług i operacji, na przykład szkoleń i zapewniania jakości.

 • Wypełnianie obowiązków prawnych i dotyczących zgodności: Zbieramy informacje w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Przykładami tego mogą być spełnianie wymogów regulacyjnych związanych z tworzeniem podmiotów, odpowiadanie na wezwania do sądu i inne prawne wnioski o udzielenie informacji oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej w naszej roli zarejestrowanego agenta. Możemy również zbierać informacje w celu wykrycia oszustwa lub innej podejrzanej działalności.

 • Analityka: Gromadzimy informacje do wykorzystania w przeprowadzaniu różnego rodzaju analiz. Na przykład wykorzystujemy te informacje do analizy sposobu, w jaki odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną internetową, skąd odwiedzający naszą witrynę przychodzą i do której wychodzą, odwiedzanych stron, klikniętych linków, wprowadzonego tekstu i ruchów myszy, aby zrozumieć sposób korzystania z witryny, wykryć oszustwa i potencjalne zagrożenia oraz ulepszać nasze usługi.

 • Aby się z Tobą komunikować: Zbieramy Twój adres e-mail i numer telefonu, aby (i) kontaktować się z Tobą w sprawie korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej, (ii) odpowiadać na Twoje pytania, skargi i zapytania oraz (iii) przesyłać Ci aktualizacje dotyczące naszej usług lub niniejszej polityki i innych umów.

 • W innych celach za Twoją zgodą: Możemy również przetwarzać Twoje dane z innych powodów, dla których Twoja zgoda będzie wymagana przed przetworzeniem takich informacji. Możesz także wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

 

4. W jaki sposób gromadzone są dane osobowe.

4.1 Automatyczne gromadzenie i śledzenie informacji.  

Kiedy uzyskujesz dostęp do witryny i korzystasz z niej, może ona wykorzystywać technologię do automatycznego gromadzenia:

 • Szczegóły użycia. Kiedy uzyskujesz dostęp do witryny i korzystasz z niej, możemy automatycznie gromadzić pewne szczegóły dotyczące Twojego dostępu do witryny i korzystania z niej, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji, dzienniki i inne dane komunikacyjne, a także zasoby, do których uzyskujesz dostęp i z których korzystasz w witrynie lub za jej pośrednictwem.

4.2 Jeśli nie chcesz, abyśmy gromadzili te informacje, nie twórz u nas konta.

4.3 Możemy również wykorzystywać te technologie do gromadzenia informacji o Twoich działaniach na przestrzeni czasu oraz w witrynach internetowych, witrynach internetowych lub innych usługach internetowych osób trzecich (śledzenie zachowań).

4.4 Technologie gromadzenia i śledzenia informacji.

Technologie, których używamy do automatycznego gromadzenia informacji, mogą obejmować:

 • Pliki cookies (lub pliki cookies mobilne). Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim smartfonie lub urządzeniu. Może istnieć możliwość odmowy akceptacji mobilnych plików cookie poprzez aktywację ustawienia w przeglądarce. Jeśli jednak wybierzesz to ustawienie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszej witryny internetowej.

Stosowane przez nas pliki cookie obejmują pliki „analityczne”. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę osób odwiedzających oraz zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po serwisie podczas korzystania z niego. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej witryny, na przykład zapewniając, że użytkownicy z łatwością znajdują to, czego szukają.

Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Wykorzystujemy te informacje do tworzenia raportów dotyczących ogólnego ruchu użytkowników, statystyk konwersji oraz do ulepszania witryny. Pliki cookies zbierają informacje anonimowo.

Należy pamiętać, że nasi reklamodawcy mogą również wykorzystywać pliki cookie, nad którymi nie mamy kontroli.

 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Strony Witryny i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web (zwane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają Spółce na przykład zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyłeś wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki Serwisu (na przykład rejestrowanie popularności niektórych treści Serwisu oraz weryfikację integralności systemu i serwera).

 • Pliki cookie stron trzecich.  Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych będących własnością i obsługiwanych przez pewne zaufane strony trzecie (na przykład Facebook), które na przykład gromadzą dane pomagające nam śledzić konwersje z reklam na Facebooku. Te inne strony internetowe stron trzecich mogą również wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie zgodnie z ich własnymi odrębnymi politykami. Należy pamiętać, że nasi reklamodawcy mogą również wykorzystywać pliki cookie, nad czym nie mamy kontroli.  Aby uzyskać informacje dotyczące prywatności w odniesieniu do tych witryn internetowych stron trzecich, należy zapoznać się z ich polityką, jeśli to konieczne.

4.5 Oprogramowanie\Usługi stron trzecich

Do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych używamy następującego oprogramowania/usług stron trzecich z następujących powodów:

 • Wix – kreator stron internetowych

 

5. JAK WYKORZYSTUJEMY DANYCH OSOBOWYCH I ZGODNE Z PRAWEM PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH.

 

5.1 Podstawy prawne przetwarzania zgodnie z RODO

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych? Podstawy prawne przetwarzania zostały określone w art. 6 RODO. Co najmniej jeden z nich musi mieć zastosowanie za każdym razem, gdy przetwarzamy dane osobowe. Jako podstawy przetwarzania Twoich danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności wykorzystujemy głównie zgodę, umowę, zobowiązania prawne i uzasadnione interesy.

 • Zgoda: osoba fizyczna wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonym celu.

 • Umowa: przetwarzanie jest niezbędne do celów umowy, którą mamy z daną osobą lub dlatego, że zwróciła się ona do nas o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy.

 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (z wyłączeniem obowiązków umownych).

 • Uzasadnione interesy: przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, chyba że istnieje ważny powód do ochrony danych osobowych danej osoby, który jest nadrzędny wobec tych uzasadnionych interesów.

​​

6. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE I KOMU.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim, ale możemy je udostępnić, jeśli zajdzie taka potrzeba, na przykład:

 • Kupującemu lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Spółki, zarówno w przypadku kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym przechowywane przez Spółkę dane osobowe użytkowników naszej Strony internetowej znajdują się wśród przekazywanych aktywów.

 • W jakimkolwiek innym celu ujawnionym przez nas w momencie podawania informacji.

 • Dla celów badań akademickich.

 • W jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

 • Aby zastosować się do wszelkich nakazów sądowych, przepisów prawa lub procesów prawnych, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie żądania rządu lub organów regulacyjnych.

 • Aby egzekwować nasze prawa wynikające z umów zawartych między Tobą a nami.

​​

Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Spółki, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące Twoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas e-mail na adres admin@st-laurence.com  

 

8. E-MAIL MARKETINGOWY – NEWSLETTER.

Możesz w każdej chwili wypisać się z naszej marketingowej listy e-mailowej, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas e-mailach lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mailowej – nadal jednak będziemy musieli wysyłać Ci e-maile związane z usługami, które są niezbędne do administracji.

9. TWOJE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH.

 • Możesz sprawdzić i zmienić swoje dane osobowe, logując się do witryny i odwiedzając stronę ustawień konta.

Możesz także wysłać nam e-mail na adres admin@st-laurence.com zażądać bezpłatnego dostępu do danych osobowych, które nam przekazałeś, ich poprawienia lub usunięcia. Nie możemy usunąć Twoich danych osobowych, chyba że usuniemy również Twoje konto użytkownika.

 • Na żądanie dostępu do danych, ich poprawienia lub usunięcia odpowiemy w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

 • Możemy nie uwzględnić prośby o zmianę informacji, jeśli uważamy, że zmiana naruszyłaby jakiekolwiek prawo lub wymogi prawne lub spowodowałaby, że informacje byłyby nieprawidłowe.

 • Jeżeli na Twoją prośbę odmówimy zmiany, poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych, podamy powody, dla których tego nie zrobimy i przekażemy Ci szczegółowe informacje dotyczące sposobu, w jaki możesz złożyć skargę w związku z naszą odmową.

 • Jeśli usuniesz swój wkład użytkownika ze strony internetowej, kopie twojego wkładu użytkownika mogą pozostać widoczne na stronach zapisanych w pamięci podręcznej i zarchiwizowanych lub mogą zostać skopiowane lub zapisane przez innych użytkowników witryny. Prawidłowy dostęp i wykorzystanie informacji zawartych na stronie internetowej, w tym wkładu użytkownika, regulują nasze Warunki.

 

10. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne. Po usunięciu konta wszelkie dane osobowe zostaną usunięte możliwie najszybciej, zawsze jednak w terminie 90 dni od usunięcia.

 

11. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

11.1 W zakresie przetwarzania danych osobowych opieramy się zarówno na zgodzie, jak i uzasadnionych interesach biznesowych. Na przykład możemy przetwarzać Dane osobowe za zgodą Użytkownika, gdy wyrazi on zgodę na umieszczanie przez nas plików cookie na jego urządzeniach lub przetwarzanie informacji, które wprowadza do formularza w jednej z naszych witryn.

 

11.2 W naszym interesie, jako firmy, leży ulepszanie świadczonych przez nas usług, co może obejmować przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam:

 • Odpowiadaj na zapytania Użytkowników i spełniaj prośby Użytkowników

 • Wysyłaj Klientom lub Potencjalnym Klientom odpowiednie informacje marketingowe i oferty

 • Dokończ transakcje

 • Zapewnij obsługę klienta

 • Wyślij informacje administracyjne

 • Personalizuj doświadczenia Użytkowników w naszych witrynach

 • Zrób to tam, gdzie jest to wymagane przez prawo

 

11.3 Możemy również przetwarzać Dane osobowe, gdy leży to w uzasadnionym interesie naszym lub Użytkownika i gdy prawa danej osoby do ochrony danych nie są nadrzędne wobec tych interesów.

 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH.

Wdrożyliśmy wiele środków bezpieczeństwa mających na celu zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach za zaporami ogniowymi. Wszelkie transakcje płatnicze będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

13. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Naszą polityką jest publikowanie wszelkich zmian, jakie wprowadzamy w naszej polityce prywatności na tej stronie, z informacją o aktualizacji polityki prywatności na stronie głównej Witryny. Załóżmy, że dokonamy istotnych zmian w sposobie traktowania danych osobowych naszych użytkowników. W takim przypadku powiadomimy Cię e-mailem na główny adres e-mail podany na Twoim koncie lub poprzez powiadomienie na stronie głównej Serwisu. Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności jest podana na górze strony. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że mamy dla Ciebie aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail oraz za okresowe odwiedzanie naszej strony internetowej i niniejszą politykę prywatności w celu sprawdzenia ewentualnych zmian.

bottom of page