top of page
Safeguarding Header

Bezpieczeństwo w Internecie

Internet przyniósł nam wiele korzyści, a w szkole St Laurence dostrzegamy siłę ICT jako środowiska do nauki i komunikacji. Jednakże w pełni doceniamy presję, jakiej doświadczają dzisiejsi uczniowie w Internecie i niezwykle poważnie podchodzimy do ich zdrowia, szczęścia i bezpieczeństwa. Dobrostan emocjonalny i psychiczny Twojego dziecka jest dla nas równie ważny, jak jego sukcesy w nauce. Chcemy współpracować z uczniami i ich rodzicami/opiekunami, aby wspierać ich w zakresie bezpieczeństwa w Internecie i jesteśmy przekonani, że podejście do pracy zespołowej działa najlepiej dla wszystkich.

To nasza odpowiedzialność

  • Edukować i chronić uczniów i pracowników w zakresie korzystania z technologii;

  • Posiadanie odpowiednich procedur umożliwiających interweniowanie i wspieranie incydentów związanych z bezpieczeństwem w Internecie, w stosownych przypadkach.

bottom of page